Make your own free website on Tripod.com

UPLOAD & DOWNLOAD

§          Fail- fail yang hendak dipindahkan boleh dipindahkan sama ada untuk di’download’kan atau di’upload’kan.

§          ‘Downloading ‘ adalah merujuk kepada pemindahan fail daripada ‘remote computer’ kepada komputer kita.

§          ‘Uploading” adalah merujuk kepada pemindahan fail daripada komputer persendirian ke ‘remote computer’

       §          Apakah yang perlu dilakukan untuk melakukan proses ‘download’ dan‘upload’ fail menggunakan FTP?